Systeem therapie

Heb jij hulp nodig?

Wat kunnen wij behandelen?

Onze andere diensten

Wat houd het in?

Systeemtherapie / gezinsbegeleiding

Ieder gezin kent zijn strubbelingen. Dat is heel normaal. Maar soms zijn de conflicten tussen de gezinsleden zo vervelend dat het ze niet lukt om het helemaal zelf op te lossen. Gezinsbegeleiding kan dat een oplossing bieden.

Naast conflicten kan het ook gaan om het zoeken naar een nieuwe balans. Denk aan samengestelde gezinnen en de uitdagingen waar ze mee te maken kunnen krijgen. Of een bijzondere begeleidingsbehoefte van een kind omdat het bijvoorbeeld gediagnosticeerd is met een autisme spectrum stoornis of ADHD. Een bijzondere begeleidingsbehoefte kan natuurlijk ook betekenen dat er problematisch, grensoverschrijdend gedrag, bij gezinsleden te vinden is. Zonder dat daar een diagnostische classificatie aan te verbinden is. De therapeut komt naast je staan en kijkt mee naar wat je nodig hebt om de harmonie in huis weer te krijgen zoals je dat wenst.

Bij gezinstherapie gaan we met jullie als gezin aan de slag. Iedereen heeft zijn ideeën over wat er speelt en het is belangrijk dat een ieder de aandacht en erkenning krijgt om patronen te kunnen doorbreken.

Achterliggend idee is dat het geheel meer is dan de som der delen. Anders gezegd: communicatiepatronen, omgangsvormen en houdingsaspecten hebben een grote plaats in de totstandkoming en instandhouding van problemen. Niet alleen de persoonskenmerken van de individuele gezinsleden veroorzaken de ongewenste situatie.

Wat zijn eventuele oplossingen?

Het hele gezin is betrokken

Door middel van gesprekken waarbij het hele gezin betrokken is wordt er een plan gemaakt waarlangs de problemen worden opgelost. Iedereen heeft hier een aandeel in en draagt zijn verantwoordelijkheid. Herken je jezelf of jouw gezin in de volgende omschrijving dan kan deze behandelvorm uitkomst voor je bieden:

  • Strijd en ruzie in huis
  • Gezinsleden die elkaar ontlopen
  • Onbegrip en onvrede wat ten koste gaat van de sfeer in huis
  • Opvoedkundige verschillen tussen partner

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem gerust even contact met ons op.
Je bent welkom in onze praktijk in Etten-Leur, Hoeven, Barendrecht of Dordrecht.

Kennis maken?

Vul het aanmeldformulier in!

Wil je meer weten of een afspraak maken?
Neem gerust even contact met ons op.