Individuele therapie

Heb jij hulp nodig?

Wat houd het in?

Therapie bij angsten

Angst is een subjectief of persoonlijk gevoel. Met andere woorden, mensen kunnen in precies dezelfde situatie zitten en toch een andere emotionele reactie geven. Wie angst ervaart kan de neiging krijgen om te vechten, te vluchten of te bevriezen in een situatie waarin de bedreiging wordt waargenomen. Als de bedreiging maar groot genoeg is kunnen we een paniekreactie geven. Paniek is in die zin een extreme angstreactie.

Iedereen is wel eens angstig of bang. Of de meesten herkennen wel onzekerheid, bezorgdheid, ongerustheid of jaloezie. Gevoelens die allemaal binnen het angst spectrum vallen. Angst is in dat opzicht geen vreemd verschijnsel. Het is een te verwachten reactie die optreedt wanneer mensen bedreiging of gevaar zien.

Angst kan dus een reactie zijn op dreiging of anticipatie op gevaar. Als er een werkelijke bedreiging is dan is een angstreactie dus functioneel. Het helpt je om een veilige situatie te bewerkstelligen. Maar soms is het zo dat er geen werkelijke bedreiging is, er is geen direct gevaar. En dat mensen toch angst voelen. Bijvoorbeeld de angst voor spinnen, vliegen, bloed of onweer. We noemen dit fobische angsten of specifieke angsten. 

Sommige mensen hebben meer een angstige grondstemming. Die maken zich over heel veel dingen zorgen. Zij zien overal gevaar. Wanneer iemand ‘in het algemeen’ angstig is, wordt angst niet beschouwd als een reactie op een situatie maar als een persoonlijkheidstrek. We noemen het ook wel gegeneraliseerde angst. Het cruciale onderscheid tussen normale, nuttige angst en angststoornissen is dit: kenmerkend voor abnormale angst is dat de reactie optreedt terwijl er objectief gezien geen gevaar dreigt.

Beide toestandsbeelden noemen we irrationele angsten. Vaak weten we dat deze angsten niet logisch zijn. Maar we hebben ze wel. Dit zijn de angsten die goed te behandelen zijn. 

In al onze vestigingen behandelen we angsten.

Wat zijn eventuele oplossingen?

Behandelingen van angst

Er is een veelheid van methoden en technieken die kunnen worden ingezet om angstklachten te verminderen of ze zelf te laten verdwijnen. In het contactmoment onderzoeken we de oorzaken en welke factoren de angst in stand houden. En kijken we naar welke methode het beste bij je aansluit. Vervolgens is het aan jou om te kiezen voor de methode waar jij je het beste bij voelt. Cognitieve gedragstherapie of EMDR zijn bij voorkeur de behandelmethoden waar we mee werken.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem gerust even contact met ons op.

Je bent welkom in onze praktijk vestigingen in Etten-Leur, Hoeven, Barendrecht of Dordrecht.

Wat houd het in?

Therapie bij burnout

Therapie bij burnout in Etten-Leur, Hoeven, Barendrecht en Dordrecht.
Burnout is een toestandsbeeld wat we zien in relatie tot arbeid . Het is een metafoor die een psychische uitputtingstoestand beschrijft. In het Nederlands wordt ook wel van ‘opbranden’ gesproken.

Onderzoek laat zien dat een aantal krachten op de achtergrond vaak spelen. De werkdruk is vaak hoog of wordt als hoog ervaren, er is een bepaalde mate van toewijding aan het werk (over-commitment), men heeft een bijzonder hoog verantwoordelijkheidsgevoel, men is perfectionistisch, iemand heeft moeite met ‘nee’ zeggen en vaak zijn mensen bang om te falen. Het kan ervoor zorgen dan men zich op een ongezonde manier vastbijt in het werk.

Wat zijn eventuele oplossingen?

Behandeling bij burnout

In de behandeling kijken we naar hoe iemand zich verhoudt tot arbeid. Het zit hem in hoe mensen omgaan met werk en wat ze van zichzelf eisen. Tot op zekere hoogte zullen mensen zich moeten herprogrammeren om meer in balans te komen. We ondersteunen mensen om meer gezond in het werk te staan.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem gerust even contact met ons op.
Je bent welkom in onze praktijk vestigingen in Etten-Leur, Hoeven, Barendrecht of Dordrecht.

Welke kenmerken heeft een burnout?

Kenmerken

 • Gespannenheid of overspannen
 • Vermoeidheid zowel emotioneel als fysiek
 • Verminderde effectiviteit in het werk
 • Verminderde motivatie
 • Problematische houding of gedragingen op het werk
 • Neerslachtigheid of prikkelbaarheid
 • Concentratieverlies en/of vergeetachtigheid
 • Hoofdpijn, slaapproblemen en pijnlijke onderrug of spieren
 • Gedragsmatige veranderingen
 • Hoog of relatief hoog ziekteverzuim
Herken jij je in een van de situaties?

Kenmerken

 • Onvrijwillige pijnlijke herinneringen aan het trauma. Herbeleving
 • Onaangename dromen waarin het trauma centraal staat
 • Intense en langdurige psychische lijdensdruk
 • Fysiologische / lichamelijke reacties
 • Vermijden of pogingen tot vermijden van aspecten van het trauma
Wat houd het in?

Trauma therapie

We worden in het leven geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen. Soms is het zo dat ingrijpende gebeurtenissen niet verwerkt worden zoals je dat wenst. Het lijkt dan alsof er lading op de herinneringen blijft zitten. Steeds als je terugdenkt aan de vervelende gebeurtenis(ssen) voel je jezelf heel erg onplezierig. Vaak zien we ook dat mensen erg hun best doen om bepaalde ‘triggers’ te vermijden. Bepaalde plaatsen worden vermeden of je zapt snel verder op het moment dat je een televisieprogramma ziet dat over het onderwerp gaat of je terug in de herinnering brengt. 

Voorbeelden van traumatische gebeurtenissen kunnen zijn: het overlijden van een dierbare, het verlies van een partnerrelatie, echtscheidingen, verhuizingen, pesterijen, ongevallen, seksueel misbruik, verkrachting of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Soms kunnen we ook getuigen zijn geweest van leed dat iemand anders is overkomen. Als je op straat iemand in elkaar geslagen hebt zien worden kan het emotioneel even zo ingrijpend zijn als zelf een situatie ondergaan. Ook deze beelden kunnen trauma veroorzaken. 

Wat zijn eventuele oplossingen?

Behandeling bij trauma

Het behandelen van trauma doen we op twee manieren. EMDR en cognitieve gedragstherapie. 

Bij EMDR is het doel om de vervelende herinnering te ontdoen van lading. We neutraliseren als het ware je herinnering. Na de behandeling zal je merken dat het herbeleven van de herinnering gaat zonder de vervelende, soms verlammende, gevoelens. 

Bij cognitieve gedragstherapie ga je opzoek naar de disfunctionele omgang met betrekking tot de herinnering. Vaak richt het zich op je interne dialoog, het gesprek met jezelf naar aanleiding van wat er is gebeurd. We hebben het dan vaak over de betekenis die je geeft aan wat er is gebeurd. Het gaat dan vaak over je overtuigingen, je zienswijzen, je veronderstellingen en je aannames. Die gaan we ter discussie stellen om zo een andere omgang met jezelf te bewerkstelligen.

Vaak is het zo dat trauma therapie zich op het snijvlak van beide therapeutische methoden zit. We doen zowel een stuk met EMDR als met cognitieve gedragstherapie. Als komt het natuurlijk ook voor dat een van de twee methoden beter bij je aansluit en je dus sneller de resultaten bereikt die je wenst.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem gerust even contact met ons op.

Je bent welkom in onze praktijk vestigingen in Etten-Leur, Hoeven, Barendrecht of Dordrecht.

Wat houd het in?

Verliezen van een dierbare

Rouwen betekent dat je de tijd neemt om het verlies te verwerken. Dat je gevoelens doorleeft of doorwerkt. En dat je betekenis geeft aan wat je verloren bent. Uiteindelijk gaat het om berusting. Een vorm van acceptatie. Dat je een begin kunt maken met loslaten om zo jezelf weer de mogelijkheid te geven om te kunnen leven, om verder te gaan.

Soms lukt het mensen niet om het verlies helemaal zelf de juiste plaats te geven. Een therapeut die je de juiste vragen op het juiste moment stelt, of samen met je het verlies de aandacht geeft die het verdient kan dan helpen.

Behandelingen van rouwverwerking

Rouwen doen we niet alleen als een dierbare gestorven is. Ook het zien stranden van een relatie, afstand moeten nemen van verliefdheid of het verliezen van een baan waar je veel plezier uit haalde is in de kern een rouwverwerkingsproces. We ondersteunen je ook graag als je te maken hebt met de verschillende vormen waarin verlies het algemene thema is. De behandeling is in grote lijnen hetzelfde als wanneer er iemand sterft. De accenten zullen wel op andere plekken worden gelegd maar in de kern lijken de behandelingen veel op elkaar.

 Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem gerust even contact met ons op.

Je bent welkom in onze praktijk vestigingen in Etten-Leur, Hoeven, Barendrecht of Dordrecht.

Herken jij je in een van de situaties?

Kenmerken

 • Pestgedrag
 • ADHD
 • Vormen van autisme
 • Dyslexie / dyscalculie
 • Scheidende ouders
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Verandering in karakter
 • Veranderingen van leefomgeving
 • Teruglopende prestaties op school
 • Sterfgevallen of andere ingrijpende gebeurtenissen
Wat houd het in?

Therapie voor kinderen/jongeren

Als er één ding is wat kinderen typeert is dat ze continue in ontwikkeling zijn. De ontwikkeling wordt beïnvloed door omgevingsfactoren maar ook door de genetische blauwdruk die ze in zich hebben. 

Een veel gehoorde overtuiging in de ontwikkeling van kinderen is dat zij bepaalde stadia doorlopen waarin zij het een en ander hebben te doen, voordat natuurlijke doorstroom naar de volgende fase mogelijk wordt. Denk aan het leren van het doen van de behoefte op de wc, omgaan met verwachtingen van de omgeving, schoolgang, het proces van loskomen van de ouders in de pubertijd, enzovoort.

In al deze stadia kunnen zich momenten voordoen waarin het kind lijkt te vertragen in zijn ontwikkeling. Er ontstaat een achterstand en/of probleemgedrag. Soms kan dit gedrag ook worden veroorzaakt door aanleg. Denk aan ADHD, vormen van autisme, taalontwikkelingsstoornissen en dyslexie / dyscalculie.

In beide gevallen is er wat aan te doen.

Wat zijn eventuele oplossingen?

Behandeling bij kinderen/jongeren

In behandeling gaan we met het kind ( en de ouders ) een traject aan waarin de achterstanden worden weggewerkt of gaan we kijken hoe het kind zo goed mogelijk kan leren omgaan met zijn of haar beperking en nemen we daar ook de omgeving in mee. Als je bijvoorbeeld aan het kind met ADHD denkt dan is het handig om een gebruiksaanwijzing te maken waarin staat onder welke omstandigheden het kind optimaal functioneert. Het is dan aan het kind ( en afhankelijk van de leeftijd ook aan ouders ) de gebruiksaanwijzing zo goed als mogelijk te volgen zodat het kind zich naar zijn of haar vermogens volledig kan ontwikkelen of eerder aangeleerde problematische gedragingen kan veranderen.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem gerust even contact met ons op.

Je bent welkom in onze praktijk in Etten-Leur, Hoeven, Dordrecht en Barendrecht

Wat houd het in?

Depressieve gevoelens

Depressieve gevoelens kenmerken zich door een negatieve stemming. Een goede definitie ten aanzien van depressiviteit is ‘een extreme mate van negativiteit en passiviteit’. We zien dat de negativiteit zich vaak afspeelt op drie gebieden; zelfbeeld en eigenwaarde, negatieve ideeën over anderen en de wereld waarin je leeft en men heeft vaak een negatief toekomstperspectief. Men denkt dat het leven nog maar weinig kansen biedt. Het kan gebeuren dat deze negatieve stemming intens, langdurig en buitenproportioneel is, dat wil zeggen: niet in verhouding.

Wat zijn eventuele oplossingen?

Je stemming veranderen

Depressieve gevoelens kunnen verschillende oorzaken hebben. In behandeling gaat het er om je welbevinden te verbeteren. Vaak speelt er ontevredenheid op verschillende gebieden. We gaan samen met jou kijken naar de oorzaken van je stemmingsproblemen en gaan opzoek naar wat je kunt doen om het patroon te doorbreken.
Wellicht heb je een omgang met jezelf ontwikkeld die de stemming in stand houden of zelfs verergeren. Geregeld zijn we ons hier ook niet helemaal van bewust. Denk aan hoe je situaties van betekenis voorziet, beoordeeld, en hoe je over jezelf en anderen denkt. Door hiermee aan de slag te gaan zal je stemming in positieve zin veranderen en zul je een gevoel van controle terug vinden. 

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem gerust even contact met ons op.

Je bent welkom in onze praktijk in Etten-Leur, Hoeven, Barendrecht of Dordrecht.

Welke kenmerken hebben depressieve gevoelens?

Kenmerken

 • Weinig energie
 • Passiviteit (gebrek aan initiatief)
 • Apathisch (gedesinteresseerd)
 • Somberheid
 • Negativiteit staat op de voorgrond
 • Verminderd zelfrespect
 • Weinig geloof in eigen kunnen
 • Weinig geloof in dat de toekomst nog kansen voor je heeft
 • Gevoelens van schuld en schaamte
 • Motivationele problemen
 • Zingevingsproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Lichamelijke problemen
Kennis maken?

Vul het aanmeldformulier in!

Wil je meer weten of een afspraak maken?
Neem gerust even contact met ons op.