Wie zijn wij?

Heb jij hulp nodig?

Wat is praktijk Smeijl?

Leer ons kennen

Binnen de praktijk richten wij ons op verschillende gebieden en behandelen we veel verschillende problemen. Zo geven wij individuele therapie ( denk aan bijvoorbeeld behandelingen bij stemmingsproblemen, angsten en traumatische ervaringen ), behandelen wij partners in relatietherapie, behandelen wij gezinnen ( systeemtherapie ) en werken we veel met kinderen / jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis.

Smeijl bestaat sinds 2012. We zijn begonnen met een praktijk in Etten-Leur en gestaag zijn we gegroeid naar de vorm die het nu heeft. Een psychologenpraktijk met 4 vestigingen. Bij groei hoort natuurlijk ook personeelsuitbreiding. Op het moment van schrijven werken we met vier psychologen binnen Smeijl en verdelen we onze aandacht over de vier praktijk vestigingen. 

De naam Smeijl is ontstaan vanuit de Nederlandse verbastering van ’to smile’. Het idee hierachter is dat als we bij onze cliënten de lach weer voornamelijk op de voorgrond krijgen we klaar zijn met therapie. Het doel is weer een zorgeloos leven leiden waarin de lach op de voorgrond staat.

Alle psychologen hebben een HBO of universitair diploma in de sociale wetenschappen.

Hoe behandelen wij?

Behandelsvormen

Alle psychologen / behandelaren binnen Smeijl werken eclectisch. Dat betekent dat we vanuit een veelheid van methoden en technieken de hulpverlening vormgeven. We werken vraaggericht. We zetten de hulpvraag van de cliënt centraal en beslissen samen met de cliënt welke behandelvorm of methode het beste past in het behalen van de doelen die zijn gesteld door de cliënt. Effectiviteit en efficiëntie staan daarin centraal. Je las misschien op de ‘homepagina’ dat we evidence based werken erg belangrijk vinden. Daar gaat effectief en efficiënt werken over. Er wordt veel onderzoek gedaan naar welke behandelvormen bewezen effectief zijn. Binnen Smeijl gebruiken we alleen bewezen effectieve behandelvormen.

Ons uitgangspunt is: therapie zo lang als nodig maar zo kort als mogelijk. Rechts van deze tekst staat een overzicht van veelgebruikte methoden, technieken en psychologische stromingen.

  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR
  • Interventies waarin conditioneringsprincipes centraal staan
  • ACT
  • Comet training
  • Client centered therapy
  • Holistische benaderingswijze
  • Humanistische benaderingswijze
Psycholoog / praktijkeigenaar Sven Gerritsen
Leer ons kennen

Psychologen

Omdat we binnen de praktijk uitgaan van je hulpvraag kijken we naar welke psycholoog het beste bij jou zal passen. Jouw voorkeur en de specialisatie van de psycholoog in kwestie zijn daarin bepalend.
Alle psychologen behandelen individueel, in relatietherapie en in systeemtherapie. We werken ook allemaal vanuit dezelfde methodiek. Het betekent dat de werkwijze bij alle behandelaren hetzelfde is. Het gaat natuurlijk ook om de spreekwoordelijke ‘klik’ in het contact tussen behandelaar en client. Wij denken dat dit een ontzettend belangrijk onderdeel is in het bereiken van de doelen in het contact met de behandelaar.
Het is aan jou om te bepalen na de kennismaking of het contact met de behandelaar goed genoeg voelt om een traject te starten waarin het behalen van de door jou gestelde doelen centraal staan. Mocht het onverhoopt niet het geval zijn, dat het niet helemaal goed voelt in het contact met de behandelaar, dan is er altijd de mogelijkheid om kennis te maken met een andere psycholoog binnen Smeijl. Het idee hierachter is dat het niet om ons draait als psychologen maar om jou als cliënt.

Alle psychologen binnen Smeijl gaan er vanuit dat ieder mens zijn leven vorm kan geven binnen de context waarin hij of zij leeft. Het zit hem vaak in een gebrek aan vaardigheden. Soms moet er ook wat nieuw inzicht verworven worden. Met wat inzet zijn deze vaak goed aan te leren. In het begin van het contact zien we vaak dat mensen vasthouden aan oude gewoontes en overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen. Als men de bereidheid heeft om verantwoordelijkheid te nemen zien we dat mensen bergen kunnen verzetten. Zeker wanneer je ervaart dat ander gedrag of nieuwe overtuigingen meer opleveren.

Heb jij hulp nodig?

Basis Generalistische Geestelijke Gezondheidszorg

Samenwerkingspartners

Smeijl levert Generalistische Basis GGZ. Wij richten ons op laag complexe zorgvragen. Een deel van onze hulpverlening valt onder de curatieve GGZ. Dat betekend dat deze hulpverlening wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je kunt hierbij denken aan psychodiagnostisch onderzoek of behandelingen waarin geclassificeerde stoornissen centraal staan. Wij voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld door de NzA ( Nederlandse zorg Autoriteit ) en alle indicerend regiebehandelaren verbonden aan Smeijl zijn in het bezit van een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ.

Kennis maken?

Vul het aanmeldformulier in!

Wil je meer weten of een afspraak maken?
Neem gerust even contact met ons op.