Hulpverleners en professionals

Heb jij hulp nodig?

Bent u een hulpverlener?

Samenwerken!

Smeijl stelt zich tot doel om een sluitend vangnet te creëren waarin de belangen van de client gewaarborgd blijven. Daarin is een goede samenwerking met ketenpartners noodzakelijk. We willen in het belang van de client een complementaire samenwerking organiseren. Dat betekent in onze ogen dat de lijnen kort moeten zijn om snel te kunnen schakelen. Informatie uitwisseling, mits de client in kwestie daar akkoord op geeft, is het uitgangspunt. Het verstrekken van behandelplannen en tussentijds evalueren zijn daarin erg belangrijk. De drempel tot contact met ons willen we zo laag als mogelijk houden. Al onze behandelaren en, waar nodig, de regiebehandelaren zijn bereikbaar voor overleg, feedback of ruggespraak. Als wij elkaar blijvend informatie verstrekken over de laatste stand van zaken met betrekking tot de client gaat deze daar baat bij hebben! Een ieder van ons bekijkt de client vanuit zijn eigen discipline en perspectief en we zien dat als een bijzonder mooie aanvulling in het zo efficiënt en effectief mogelijk werken aan de gestelde doelen

Wat doen wij?

Meer over ons

Smeijl levert Generalistische Basis GGZ. Wij richten ons op laag complexe zorgvragen. Een deel van onze hulpverlening valt onder de curatieve GGZ. Dat betekent dat deze hulpverlening wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je kunt hierbij denken aan psychodiagnostisch onderzoek of behandelingen waarin geclassificeerde stoornissen centraal staan. Wij voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld door de NzA ( Nederlandse zorg Autoriteit ) en alle indicerend regiebehandelaren verbonden aan Smeijl zijn in het bezit van een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ. Naast Generalistische Basis GGZ leveren we ook complementaire zorg. Hierin staat het behandelen van sociaal emotionele problemen centraal. Problematiek die niet voldoet aan een DSM 5 classificatie. Relatietherapie en systeemtherapie vallen hier ook onder.

Heb jij hulp nodig?

Kennis maken?

Vul het aanmeldformulier in!

Wil je meer weten of een afspraak maken?
Neem gerust even contact met ons op.